سعدی در زمین تنیس و غیر از تو نداریم ، تمنای دگر – قسمت دوم

درقسمت دوم مستقیم سر سعدی، با صنم کیوانی همراه باشید با سعدی و موسیقی در فضایی متفاوت .
تهیه و اجرا : صنم کیوانی
کارگردانی و تدوین : سهیل مقیمی
تصویربردار : امیرحسین زواره ای
مدیرتولید : محمد کیانی

نظر بدهید