شاهکار نرم افزار جدید Adobe در برنامه تَـــــک – قسمت چهارم

شرکت ادوبی محصولات و دستاوردهای جدیدی را برای مخاطبان ارائه کرده که کاوه رسولی در این برنامه تک به آنها خواهد پرداخت . برنامه تک از تلویزیون باما را ازدست ندهید .
سردبیر و اجرا : کاوه رسولی
تدوین و صداگذاری : علی حاتمی
مدیر تولید و هماهنگی: صنم کیوانی
تهیه شده در تلویزیون باما ( محمد کیانی – سهیل مقیمی)

نظر بدهید