فرم ثبت نام تک آهنگ

دریافت آیین نامه مجوز آهنگ 

( لطفا آیین نامه را مطالعه و پرینت گرفته ، پس از امضا اسکن کرده و در فرم درخواست آپلود شود )

 

درخواست مجوز تک آهنگ
فرم زیر را با دقت پر کنید و اسکن مدارک را در جای خود آپلود کنید .
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
 
 Upload
ساخته شده توسطARForms

نظر بدهید