فیلم کوتاه هشت (8)

این فیلم کوتاه متفاوت که منتخب بیش از 100 جشنواره ی بین المللی شده است درباره دو سرباز در جنگ است و ماجراهایی که در سرمای زمستان، بین آنها پیش می آید.

نظر بدهید