فیلم کوتاه کمدی آسانسور

آسانسور یک فیلم کوتاه درباره ی زمانهایی است که روی خط بد شانسی می افتیم. این فیلم کوتاه کمدی را از تلویزیون باما ببینید.

نظر بدهید