فیلم کوتاه کنه

یک فیلم کوتاه دیدنی ،ماجرای میزکار اداری و صندلی هایی که ساعتها روی آن می نشینیم. این فیلم کمدی را حتما ببینید.

نظر بدهید