نمونه های تصویری هنرمندان باما

مستند سودابه صبور در مراحل پایانی

مستند تصویری سودابه صبور کاری از گروه رسانه ای باما در مراحل تدوین و پایانی خود قرار گرفته است . علی حاتمی تدوین گر این مستند در این باره گفت ، مستند سودابه صبور درباره زندگی ورزشی و شخصی این مربی بدنساز می باشد و تا پایان اسفند مراحل تدوین و صداگذاری آن پایان می یابد . سهیل مقیمی کارگردان این مستند در این باره این مستند نیز گفت : سودابه صبور یکی از مربیان بدنساز به نام کشور می باشد که از یک زندگی سخت در این جایگاه قرار گرفته و مستند زندگی او می تواند راهی برای زنان این سرزمین باشد .

تهیه کننده ی مستند سودابه صبور گروه سانه ای باما می باشد و بعد از عید نوروز منتشر خواهد شد .

نظر بدهید