نوحه خوانی به سبک هوی متال -قسمت سوم

بی نوای سوم به یک نوع شیوه ی مداحی به سبک راک و هوی متال می پردازد. بی نوای سوم رو از دست ندهید.لازم به توضیح است که برنامه ی بی نوا به عزاداران حسینی را ارج داده و قصد هیچگونه توهین به مداحان راستین اهل بیت و عزادارانش را ندارد . تهیه و اجرا : سعید شهبازی
تصویربردار : امیرحسین زواره ای
مدیرتولید : محمد کیانی
تدوین : علی حاتمی

نظر بدهید