چرا نقاشی های کودکان مهم هستند؟

دلیل اهمیت نقاشی های کودکان

هنر نقاشی های کودکان فرصتی فراهم می آورد تا ما نیازهای واقعی مان را به خودمان یادآور شویم. ما به بازی، ساده دلی و خلاقیت هم احتیاج داریم و نگاه به زندگی از دریچه ی نگاه کودکان به ما این فرصت را می دهد. هنر کودکان صرفاً نباید ذهنمان را نوازش کند. بلکه نقشه ای ست که به ما یادآوری می کند که چگونه باید باشیم!آیا شما با نظر باماگروپ موافق هستید؟

صداپیشه : آنا علّامی

www.baamaagroup.ir
https://t.me/baamaagroup
www.instagram.com/baamaagroup

نظر بدهید