30 تیر چه روزیه ؟ چه جور خیابونیه ؟-قسمت اول،سری اول

خیلی از ما در خیابون 30 تیر رفتیم و خاطرات زیادی رو اونجا تجربه کردیم،ولی شما می دونید چرا اسم این خیابون 30 تیر هستش ؟؟؟ قسمت اول برنامه ی جدید کوچه به کوچه را از تلویزیون باما با توجه به اینکه در آستانه ی 30 تیر هستیم ، ببینید … www.baamaagroup.ir www.instagram.com/baamaagroup telegram.me/baamaagroup

نظر بدهید