کار آفرینی برای شرخرها!

برنامه 6 شنبه با صدای صنم کیوانی

 

#باماشششنبه

در 6 شنبه‌ی این هفته به یک مطلب جالب درباره شرخرها و شغل مهمشان در اقتصاد کشور می‌پردازیم!

نظر بدهید