مداحان چقدر حقوق می گیرند؟!

در ۶ شنبه این هفته گزارشی جالب از دستمزد مداحان می‌شنویم .

گوینده: صنم کیوانی

نظر بدهید