تیتر اول روزنامه های صبح

مشتی ممدلی های ترمز بریده در خوش و بش ترامپ و اون

 

با تیتر روزنامه های صبح امروز 4 شنبه 23 خرداد 1397 با صنم کیوانی در گروه رسانه ای باما همراه باشید :

نظر بدهید