تیتر اول روزنامه های صبح نمونه های صوتی

بی اعتمادی مردم به بسته ارزی : بازی دوسرباخت

با تیتر اول روزنامه های صبح امروز شنبه 20 مرداد 1397 با صدای صنم کیوانی از گروه رسانه ای باما همراه ما باشید :

نظر بدهید