سینما باما نمونه های تصویری

از مهناز افشار کباب شده تا حمالان طلا در سینما باما

در این برنامه سینما باما همراه خواهید بود با تازه های سینما با مهرنوش صادقی از گروه رسانه ای باما اجرا : مهرنوش صادقی سردبیر : محمد عزیزی کارگردان سهیل مقیمی تدوین و صداگذاری : مهرنوش صادقی تهیه شده در گروه رسانه ای باما www.baamaagroup.ir

نظر بدهید