گزارش ویژه نمونه های تصویری

آرش نصیری: پول نداشتند، جشنواره موسیقی را غیر رقابتی کردند!

آرش نصیری، روزنامه نگار و منتقد و مدیر برنامه ی هزار صدا در حاشیه اختتامیه جشنواره موسیقی، دلیل غیر رقابتی بودن جشنواره ی امسال را مشکل مالی اعلام کرد؛ این در حالی ست که مسئولان جشنواره این تصمیم گیری را بی ارتباط با بحث مالی عنوان کردند.
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید