گزارش ویژه نمونه های تصویری

موسیقی ایرانی و حضور زنان از دیگاه یک نوازنده ستار

ستاره احمدی، نوازنده ستار در حاشیه اختتامیه موسیقی فجر، در مورد جشنواره و موسیقی سنتی و حضور زنان در این فضا صحبت می کند.

تهیه شده در گروه رسانه ایی باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید