گزارش ویژه نمونه های تصویری

زنان در موسیقی ایران وگفته های سولماز نراقی در این باره

سولماز نراقی در حاشیه ی اختتامیه جشنواره موسیقی فجر، نظراتش در مورد موسیقی زنان را بیانکرده است. او در این جشنواره از گروه خنیاگران مهر، به عنوان گروهی منسجم از نوازندگان زن ایرانی مثال می زند و امید دارد به زودی زنان در ایران ، به اهنگسازی به صورت جدی بپردازند.

نظر بدهید