اینستا باما نمونه های تصویری

اعتراف محمد علیزاده به دیوانه بودن

اینستا باما یک برنامه است برای کسانی که دوست دارن اینستا رو باما ببینن.
اجرا : مروارید محسنی
سردبیر : سهیل مقیمی
تصویربردار : علی حاتمی
تدوین و صداگذاری : مهرنوش صادقی
مدیر تولید : محمد کیانی
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید