گزارش ویژه نمونه های تصویری

در فستیوال موسیقیِ کوچه صدای “نُویز” به گوش رسید

دومین فستیوال موسیقی کوچه در شهر زیبای بوشهر برگزار شد.به نظر می رسد برگزارکنندگان این رویداد کم نظیر به هدفشان نزدیک شده اند و صدای موسیقی نواحی از شهرهای مختلف ایران در کوچه های بوشهر به خوبی شنیده شد و در نشست های تئوریک موسیقی در مورد ویژگی های موسیقی جنوب و جَزِ بندری و بررسی آثار ابراهیم منصفی از دیدگاهی متفاوت،توسط رسانه ی نُویز برگزار شد و با استقبال خوب مخاطبان کوچه فستیوال روبرو شد.
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید