تیتر اول روزنامه های صبح نمونه های صوتی

اولین رهبر ارکستر ملی زن ایران : نزهت امیری

با تیتر اول روزنامه های صبح امروز دوشنبه 22 مرداد ماه با صدای صنم کیوانی از گروه رسانه ای باما ، همراه شما هستیم

نظر بدهید