پشت استیج نمونه های تصویری

آلبوم لوتوس و ماجرای دستبند سه رنگ کاوه آفاق

در برنامه ی پشت استیج، این بار به کنسرت وزارت کشور رفته ایم و در سالن وزارت کشور از هواداران پر و پا قرص کاوه آفاق و از پشت صحنه ی این کنسرت برنامه تهیه کرده ایم.
این کنسرت و مصاحبه ی اختصاصی گروه رسانه ای باما را ببینید.
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید