برنامه مستقیـم سَـر سعـدی

من با دو لب تو کار دارم – قسمت پنجم

مستقیم سرسعدی در این قسمت رفته سراغ یکی از عاشقانه های سعدی
سردبیر و اجرا : صنم کیوانی
کارگردان : سهیل مقیمی
تدوین : مهرنوش صادقی
گروه رسانه ای باما

نظر بدهید