برنامه مستقیـم سَـر سعـدی نمونه های تصویری

نوبت عاشقی

در قسمت چهارم مستقیم سرسعدی در بالای کوه های شمالی کشور با صنم کیوانی و سعدی همراه گروه رسانه ای باما باید : طراح و اجرا : صنم کیوانی تدوین و صداگذاری : علی حاتمی تصویر بردار : سهیل مقیمی کارگردان : سهیل مقیمی

نظر بدهید