برنامه مستقیـم سَـر سعـدی

نوبت عاشقی -قسمت چهارم

در قسمت چهارم مستقیم سرسعدی در بالای کوه های شمالی کشور با صنم کیوانی و سعدی همراه گروه رسانه ای باما باید :
طراح و اجرا : صنم کیوانی
تدوین و صداگذاری : علی حاتمی
تصویر بردار : سهیل مقیمی
کارگردان : سهیل مقیمی

نظر بدهید