مستقیم سر سعدی … جا نمونی

صنم کیوانی قراره توی این برنامه ی جدید از تلویزیون باما، ما رو ببره به سر سعدی … به زودی با برنامه ی مستقیم سر سعدی همراه ما باشید. تهیه و اجرا: صنم کیوانی تصویربرداری و تدوین: سهیل مقیمی مدیر تولید: محمد کیانی

نظر بدهید