مستقیم سر سعدی -قسمت اول

بیایید مستقیم سر سعدی؛ اینجا قراره وسط روزمرگی ها و گرفتاری ها و خستگی ها و شلوغ پلوغی زندگی، یه نفسی تازه کنیم. قراره با همدیگه سعدی بخونیم.
تهیه و اجرا: صنم کیوانی
تصویربردار: سهیل مقیمی
مدیرتولید: محمدکیانی
تدوین و صداگذاری: سهیل مقیمی

2 نظر

نظر بدهید