پیش به سوی هوای سالم

برای اینکه هوای سالمی داشته باشیم باید اول افکارمان را تغییر دهیم . هوای خوب با ماشینهای پر دود و عدم انجام مسئولیت اجتماعی ما ، ایجاد نخواهد شد و این انیمیشن را ببینید :

دوبله شده در موسسه ی باما
صداپیشه : سهیل مقیمی

نظر بدهید