۶شنبــــه نمونه های تصویری

از بهنام بانی با جنبه تا گرانی خودرو و فیلم هفته در 6 شنبه

در 6 شنبه ی این هفته با مروری بر مهمترین اخبار هفته و پیشنهاد های جدید با مریم بکیایی از گروه رسانه ای باما همراه شما هستیم . اجرا : مریم بکیایی تصویربردار : مهدی دباغ زاده
سردبیر : صنم کیوانی
روابط عمومی و دستیار سردبیر: محمد عزیزی
تهیه شده در گروه رسانه ای باما
www.baamaagroup.ir

نظر بدهید