شما که غریبه نیستید! نمونه های تصویری

رضا یحیایی و مجسمه‌ی 19 تُنی‌اش در برج میلاد

رضا یحیایی
نقاش و مجسمه ساز ایرانی، کسی مجسمه سازی را از 13 سالگی در بابل شروع کرده
و دکترایش را از سوربُن فرانسه دریافت کرده است.
بسیاری از ایرانی ها، مجسمه‌ی 19 تُنی‌اش در برج میلاد را دیده‌اند بی‌آنکه او را بشناسند. گنبد آسمان مجسمه‌ی داستانگویی‌ست که در بالاترین نقطه‌ی تهران خود نمایی می‌کند و روایتگر 9 هزار سال فرهنگ ایران زمین است.
این برنامه، نگاهی کوتاه به بخشی از زندگی و دیدگاه های اوست.
هنرمندی که با دیدن آثارش، بیشتر و عمیق تر می توان او را شناخت.

نظر بدهید