تیتر اول روزنامه های صبح

جنگ جهانی تجاری ترامپ علیه اروپا

در تیتر روزنامه های امروز شنبه 12 خرداد با تیتر روزنامه صبح ایران از گروه رسانه ای باما با صدای صنم کیوانی همراه باشید :
www.baamaagroup.ir
گروه رسانه ای باما

نظر بدهید